Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thanh tra tỉnh

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu Số 1133/QĐ-TTg
Ngày ban hành 15/09/2013
Trích yếu Về việc thực hiện Đề án "Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 - 2016" đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2013 (gọi tắt là Đề án 1-1133/QĐ-TTg).
Cơ quan ban hành Thủ tướng chính phủ
Lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm dean1_1133.rar