Cụm Thanh tra các tỉnh Bắc Trung Bộ: Tổng kết công tác thi đua năm 2019

Ngày 17/12/2019 tại Thanh tra tỉnh Thanh Hóa, Cụm thi đua Thanh tra các tỉnh Bắc Trung Bộ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Đ/c Nguyễn Bá Nhuần- Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh Thanh Hóa khai mạc hội nghị

Từ đầu năm 2019, Thanh tra các tỉnh trong Cụm đều xây dựng chương trình kế hoạch, công tác năm, bám sát kế hoạch của UBND các tỉnh và định hướng của Thanh tra Chính phủ, trong đó đã đưa ra các chỉ tiêu phấn đấu trên từng lĩnh vực.

Các địa phương trong Cụm triển khai thực hiện 1.089 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội tại 7.405 đơn vị, đã ban hành 987 kết luận. Qua đó, phát hiện sai phạm trên 176,54 tỷ đồng và 18,62ha đất, kiến nghị thu hồi trên 113,303 tỷ đồng, 14,210m2 đất, kiến nghị xử lý hành chính 86 tập thể, 387 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 9 vụ việc.

Riêng khối Thanh tra tỉnh trong Cụm thi đua đã triển khai 105 cuộc thanh tra tại 335 đơn vị, phát hiện sai phạm trên 107,53 triệu đồng, kiến nghị thu hồi trên 78,11 tỷ đồng, cắt giảm không thanh toán 29,224 tỷ đồng, chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra 1 vụ việc. Thu hồi trên 71,78 tỷ đồng.

Trong đó, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện sai phạm 50,946 tỷ đồng, kiến nghị xử lý thu hồi 30,715 tỷ đồng. Thanh tra tỉnh Nghệ An đã tổ chức thực hiện 63 cuộc thanh tra công vụ, thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc thực hiện các quy định pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại 101 đơn vị; kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 11 tổ chức và 402 cá nhân có vi phạm.

Toàn cảnh hội nghị tổng kết thi đua khen thưởng Cụm thi đua Bắc Trung bộ

Công tác giám sát, xử lý sau thanh tra đã được các đơn vị thực hiện theo quy định, một số đơn vị đã tổ chức tập huấn và ban hành quy định về xử lý sau thanh tra. Các đơn vị đã rà soát, đôn đốc, theo dõi, xử lý 671 kết luận, quyết định với số tiền trên 74,882 tỷ đồng.

Thanh tra các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa đều coi trọng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên.

Năm 2019, thủ trưởng đơn vị trong Cụm thi đua đã tiếp 22,467 lượt người, trong đó có 212 đoàn đông người. Nội dung công dân khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị chủ yếu liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, tranh chấp đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Trên cơ sở này, thanh tra Cụm thi đua các tỉnh Bắc Trung bộ đã tham mưu giải quyết nhiều vụ việc, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Đối với phong trào thi đua, Thanh tra các tỉnh trong Cụm đã triển khai kịp thời hướng dẫn phong trào thi đua cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới của ngành Thanh tra, chủ động giúp đỡ các xã khó khăn trên địa bàn theo tình hình đặc điểm của từng đơn vị, số tiền giúp đỡ qua các năm là hàng trăm triệu đồng, hàng trăm tấn xi măng và nhiều ngày công lao động…

Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng thể chế và xây dựng ngành; củng cố, kiện toàn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW; đẩy mạnh công tác xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh. Thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, đóng góp các loại quỹ từ thiện, nhân đạo...

Tại hội nghị tổng kết, các đơn vị trong Cụm thi đua Bắc Trung bộ đã phát biểu những ý kiến đóng góp, chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu trong công tác thi đua khen thưởng năm 2019, đồng thời sẽ tiếp tục gắn công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 với thực hiện các nhiệm vụ chính trị thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Tại hội nghị, các đơn vị trong Cụm thi đua Bắc Trung Bộ đã bình xét, suy tôn Cờ thi đua Thanh tra Chính phủ và Bằng khen của Thanh tra Chính phủ; bầu Cụm trưởng, Cụm phó thi đua năm 2020.

thanhtra.com.vn