Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
45 người đã bình chọn
774 người đang online
http://thp.thanhhoa.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx?idAgen=19

Hội nghị tập huấn Luật tiếp công dân 2013, Luật khiếu nại, Luật tố cáo 2011 (31/10/2014)

Trong 2 ngày 29,30/10/2014 Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Huyện ủy- Uỷ ban nhân dân 2 huyện Cẩm Thủy và Hoằng Hóa để tổ chức Hội nghị tập huấn Luật tiếp công dân 2013, Luật...

Hướng dẫn báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN (25/08/2015)

Theo công văn số 2344/TTCP-C.IV ngày 14/8/2015 của Thanh tra Chính phủ gửi Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn báo cáo...