Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thanh tra tỉnh

Thanh tra tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh về tổng quan kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Đăng ngày 13 - 10 - 2016
100%

Sáng ngày 13/10/2016. Tại buổi làm việc, Thanh tra tỉnh đã báo cáo Thường trực HĐND tỉnh về tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân và việc giải quyết của cơ quan Hành chính nhà nước từ 01/01/2015 đến 31/8/2016.

Tại buổi làm việc, Đ/c Phạm Bá Oai- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND cùng các đồng chí là phó, trưởng ban, ủy viên chuyên trách Ban pháp chế; đại diện thường trực MTTQ tỉnh; đại diện Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo Ban tiếp công dân tỉnh lắng nghe báo cáo của đại diện Thanh tra tỉnh.

Trong năm qua, công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt được nhiều kết quả tích cực; công tác quản lý nhà nước về khiếu nại, tố cáo được tăng cường; các vụ việc đều được tập trung giải quyết, góp phần ổn định tình hình, phát triển kinh tế- xã hội, phục vụ tốt cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp.Đạt được kết quả trên, nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; sự cố gắng nỗ lực của các cấp, các ngành.

Đ/c Trịnh Xuân Thúy - Phó chánh thanh tra tỉnh báo cáo tại cuộc họp

Thanh tra tỉnh đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chủ động và tập trung giải quyết sớm các vụ việc khiếu nại, tố cáo, nhất là những vụ việc liên quan đến nhân sự bầu cử HĐND; giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo, trong đó có nhiều vụ việc phức tạp.Ban Nội chính Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy, Ban dân vận Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm, phối hợp với Thanh tra tỉnh trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Về hạn chế, tồn tại. Công tác tiếp dân của Chủ tịch UBND xã và một số huyện chưa gắn với hướng dẫn, đôn đốc giải quyết đơn thư; Vẫn còn một số vụ việc còn kéo dài, chưa thực hiện nghiêm túc quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan có thẩm quyền. Một số vụ việc áp dụng pháp luật chưa chính xác, giải quyết còn máy móc, chưa thấu lý, đạt tình.Việc phân loại, xử lý đơn thư, xác định thẩm quyền, thực hiện trình tự, thủ tục giải quyết đối với một số vụ việc còn thiếu chính xác và chưa đúng thẩm quyền; chưa quan tâm đến công tác đối thoại. Việc thực hiện một số Quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo còn chậm, chưa chỉ đạo xử lý kịp thời, dứt điểm.

Để thực hiện phương hướng nhiệm vụ làm tốt công tácgiải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan Hành chính nhà nước Lãnh đạo thanh tra tỉnh kiến nghị HĐND tỉnh tiếp tục quan tâm ban hành các chính sách theo hướng có lợi cho dân, nhất là chính sách về bồi thường GPMB, hỗ trợ tái định cư,  bảo đảm cho dân đến nơi ở mới phải bằng hoặc tốt hơn hơn cư trú trước đây mà nay phải di chuyển để bàn giao mặt bằng cho dự án; có biện pháp yêu cầu các cấp, các ngành tăng cường tuyên truyền, phố biến pháp luật về tiếp, công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan đơn vị trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp tục quan tâm giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong đó đề nghị cần tiếp tục đề cao vai trò của các Tổ đại biểu và Đại biểu HĐND tỉnh trong việc giám sát trách nhiệm tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch UBND cấp huyện, các xã, phường, thị trấn, nhất là những vụ việc còn tồn đọng, phức tạp, kéo dài để đơn, thư của công dân đều được tập trung giải quyết dứt  điểm tại cơ sở.

 

 

<

Tin mới nhất

Bà Hạ được bồi thường 400m2 đất ở, 1.250m2 đất trồng cây lâu năm như đất ở(30/08/2021 2:39 CH)

Bà Lê Thị Ơn đòi bồi thường diện tích 118,6m2 đất vườn ao là có cơ sở(25/08/2021 4:21 CH)

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 124/2020/NĐ-CP NGÀY 19/10/202 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT...(25/06/2021 11:42 CH)

Luật Tố cáo 2018 và Nghị định số 31/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và...(17/09/2019 11:11 CH)

Thanh tra tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh về tổng quan kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và...(13/10/2016 5:38 CH)