Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thanh tra tỉnh

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu
Ngày ban hành 02/01/2012
Trích yếu Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992
Cơ quan ban hành QUốc hội
Lĩnh vực Dự thảo Hiến pháp
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm Hiến pháp 1992.doc