Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thanh tra tỉnh

Hội nghị toàn quốc về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC

Đăng ngày 08 - 10 - 2016
100%

Ngày 7/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đồng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Tham dự có Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Lê Thị Thủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan, bộ, ngành và lãnh đạo 63 tỉnh, thành phố trên cả nước tại các đầu cầu truyền hình trực tuyến cùng các cơ quan truyền thông, thông tấn, báo chí.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của công dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính quyền và góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giữ vững bộ máy chính trị, xã hội.

Tại hội nghị, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu đã trình bày báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo giai đoạn 2012-2015 và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Tiếp theo chương trình Hội nghị, các đại biểu đã được nghe và thảo luận một số chuyên đề như: “Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai” của Bộ Tài nguyên và Môi trường; “Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực nhà ở, quy hoạch xây dựng giai đoạn 2011-2016” của Bộ Xây dựng; chuyên đề “Luật sư tư vấn, trợ giúp pháp lý cho công dân trong quá trình giải quyết KN, TC” của Liên đoàn Luật sư Việt Nam và “Công tác bảo đảm an ninh, trật tư liên quan đến KN, TC, việc xử lý các đối tượng lợi dụng quyền KNTC xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân” của Bộ Công an.

Toàn cảnh Hội nghị

Đến phần thảo luận, các đại biểu đã tập trung xác định nguyên nhân, đánh giá tình hình khiếu nại tố cáo, tại sao khiếu nại tố cáo trong thời gian qua có xu hướng giảm, nhưng số vụ khiếu kiện đông người lại tăng; đánh giá tình hình, hạn chế công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; tác động của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; kinh nghiệm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở địa phương, bộ ngành. Bên cạnh đó, các đại biểu còn đề xuất chủ trương để nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; dự báo tình hình khiếu nại tố cáo, nhiệm vụ, giải pháp công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ ra một số nguyên nhân chủ quan dẫn đến việc khiếu kiện đông người, kéo dài, phức tạp như quy hoạch đô thị dân cư còn nhiều thiếu xót hạn chế; một số quy định pháp luật còn nhiều bất cập cần sửa đổi, bổ sung; chưa phát huy được vai trò của  người đứng đầu trong công tác tiếp dân, giải quyết KNTC, giải quyết chưa quyết liệt và còn nhiều thiếu xót; ý thức chấp hành pháp luật của một số công dân đi khiếu kiện còn hạn chế nên đã đưa ra những yêu cầu vượt quá quy định pháp luật, thậm chí còn bị xúi giục, kích động bởi một số phần tử xấu…

Về nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện đồng bộ các giải pháp và tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân và nghị định hướng dẫn thi hành các nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị số 14/CT-TTg và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là tập trung giải quyết những vụ việc đông người, phức tạp, tồn động. Trong quá trình triển khai, cần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Các bộ, ngành, các địa phương tổ chức tốt việc tiếp công dân theo định kỳ và đột xuất. UBND các cấp chủ động rà soát, nắm tình hình, kịp thời phát hiện và có giải pháp xử lí các trường hợp khiếu kiện đông người, vượt cấp ngay tại cơ sở. Đối với những vụ việc KN, TC tồn đọng kéo dài, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành của Trung ương tập trung giải quyết dứt điểm. Thủ tướng yêu cầu, cơ quan, chính quyền phải đề cao trách nhiệm trong quá trình giải quyết KNTC, sát dân, lắng nghe, minh bạch, công bằng, quan tâm đến lợi ích chính đáng của người dân; cả bộ máy phải xây dựng chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động phục vụ nhân dân; sâu sát quyết liệt từ cấp cơ sở bằng tình cảm cách mạng, có lý có tình. Bên cạnh đó, Thủ tướng nhấn mạnh các cấp, chính quyền cần tập trung giải quyết một số việc: tăng cường rà soát chính sách pháp luật về tiếp dân KNTC, giao TTCP chủ trì tổng kết việc thi hành Luật KNTC và các luật có liên quan; giao Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, kiến nghị sửa đổi bổ sung, coi trọng công tác vận động nhân dân, trợ giúp pháp lý cho nhân dân, nêu cao vai trò của đoàn thể, chính trị đoàn thể mặt trận, tham gia giám sát hoạt động giải quyết KNTC của nhân dân; đảm bảo tính công khai minh bạch trong lĩnh vực đất đai; năng cao chất lượng quy hoạch quản lý, thu hồi đất đai theo hướng công khai minh bạch; tăng cường thanh tra kiểm tra trách nhiệm cơ quan nhà nước trong việc thực thi nhiệm vụ công vụ; cán bộ tiếp công dân nêu cao trách nhiệm hướng dẫn, giải thích pháp luật cho người dân; có biện pháp bảo vệ an ninh an toàn cho cán bộ tiếp dân; thanh tra các cấp bộ, ban, ngành quan tâm kiện toàn bộ máy, nâng cao trình độ năng lực cán bộ tiếp công dân. TTCP  có trách nhiệm tiếp nhận phân loại xử lý những vụ việc tồn đọng kéo dài đề xuất giải pháp giải quyết, quy trình giải quyết phải rõ ràng, coi đó là nhiệm vụ chính trị, là chỉ tiêu xét tuyển thi đua, hoàn thành nhiệm vụ; đề cao trách nhiệm vai trò người đứng đầu; kiên quyết xử lý những người lợi dụng KNTC để gây rối an ninh trật tự, kích động xúi giục công dân; giao trách nhiệm Bộ Công an quán triệt công an các cấp có biện pháp nắm bắt tình hình, xử lý khi có vấn đề xảy ra; làm tốt công tác thông tin truyền thông, tuyên truyền vận động, đưa tin khách quan trung thực./.

<

Tin mới nhất

Bà Hạ được bồi thường 400m2 đất ở, 1.250m2 đất trồng cây lâu năm như đất ở(30/08/2021 2:39 CH)

Bà Lê Thị Ơn đòi bồi thường diện tích 118,6m2 đất vườn ao là có cơ sở(25/08/2021 4:21 CH)

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 124/2020/NĐ-CP NGÀY 19/10/202 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT...(25/06/2021 11:42 CH)

Luật Tố cáo 2018 và Nghị định số 31/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và...(17/09/2019 11:11 CH)

Thanh tra tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh về tổng quan kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và...(13/10/2016 5:38 CH)