Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thanh tra tỉnh

Cụm thi đua Thanh tra các tỉnh Bắc Trung bộ sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm

Đăng ngày 02 - 07 - 2016
100%

Ngày 1-7-2016, tại thành phố Đông Hà, Cụm thi đua Thanh tra các tỉnh Bắc Trung bộ đã tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Thanh tra các tỉnh trong cụm đã triển khai 339 cuộc thanh tra tại 1.196 đơn vị; kết thúc thanh tra trực tiếp 194 cuộc; đã ban hành kết luận 189 cuộc, phát hiện 632 đơn vị có sai phạm; phát hiện sai phạm hơn 88 tỷ đồng và gần 1.650ha đất; kiến nghị thu hồi hơn 48 tỷ đồng và 407 ha đất; kiến nghị khác gần 40 tỷ đồng và hơn 1.600 ha đất; đã thu hơn 24 tỷ đồng, đạt 50,8% trên số tiền kiến nghị thu hồi. Kiến nghị xử lý hành chính 73 tổ chức, 113 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 3 vụ. Bên cạnh đó, công tác thanh tra chuyên đề diện rộng, quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai cũng được Thanh tra các tỉnh triển khai đồng bộ theo đúng quy định, có hiệu quả cao.


  Công tác quản lý nhà nước về Thanh tra, công tác tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo được chú trọng. Đặc biệt ngành Thanh tra các tỉnh trong Cụm đã chủ động phối hợp với các cấp, các ngành tập trung thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến nhân sự bầu cử, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội.
 
Tại hội nghị đại diện lãnh đạo Thanh tra các tỉnh trong Cụm thi đua các tỉnh Bắc Trung bộ đã thảo luận, chia sẽ những kinh nghiệm trong công tác đồng thời đề xuất một số giải pháp thực hiện trong công tác thi đua khen thưởng 6 tháng cuối năm 2016.

<

Tin mới nhất

Luật Tố cáo 2018 và Nghị định số 31/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và...(17/09/2019 11:11 CH)

Thanh tra tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh về tổng quan kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và...(13/10/2016 5:38 CH)

Hội nghị toàn quốc về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC(08/10/2016 4:06 CH)

Tập huấn sử dụng phần mềm Cơ sở Dữ liệu quốc gia về KN, TC(15/08/2016 1:39 CH)

Cụm thi đua Thanh tra các tỉnh Bắc Trung bộ sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm(02/07/2016 3:19 CH)