Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thanh tra tỉnh

Bà Hạ được bồi thường 400m2 đất ở, 1.250m2 đất trồng cây lâu năm như đất ở

Đăng ngày 30 - 08 - 2021
100%

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký quyết định giải quyết khiếu nại đối với gia đình bà Lê Thị Hạ, thôn Hợp Nhất, xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn, được bồi thường 3.961,7m2, trong đó 400m2 là đất ở, 1.250m2 là đất trồng cây lâu năm được bồi thường như đất ở; diện tích còn lại 2.311,7m2 bồi thường là đất trồng cây lâu năm.

Thời gian qua, bà Lê Thị Hạ có đơn khiếu nại về việc Nhà nước thực hiện dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam, đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, thu hồi 3.961,7m2 tại thửa số 1392, tờ bản đồ số 22 của gia đình đang sử dụng, bồi thường đất rừng trồng là không đúng.

Bà Lê Thị Hạ đề nghị đề nghị được bồi thường 3.961,7m2, cụ thể 200m2 đất ở, 1.800m2 đất trồng cây lâu năm cùng thửa đất ở không được công nhận là đất ở; 1.311,7m2 đất trồng rừng không cùng thửa đất ở.

Khiếu nại của bà Hạ đã được Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn xem xét, giải quyết khiếu nại lần đầu.

Không đồng ý, bà Hạ đã khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Trên cơ sở cơ quan chức năng của tỉnh Thanh Hóa xác minh về hồ sơ, giấy tờ thửa đất, nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất của thửa đất khiếu nại, đồng thời kiểm tra về việc thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng, xác minh vị trí, thời điếm sử dụng thửa đất đang khiếu nại. UBND tỉnh Thanh Hóa đã họp Hội đồng Tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo của tỉnh để thống nhất biện pháp giải quyết đơn khiếu nại của bà Lê Thị Hạ với sự tham gia của các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Sau khi nghe ý kiến tham gia của các đơn vị, Hội đồng Tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kết luận: Diện tích đất thu hồi của hộ bà Lê Thị Hạ đủ điều kiện bồi thường là 3.961,7m2, trong đó 400m2 đất ở, 1.250m2 là đất trồng cây lâu năm trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư hình thành trước ngày 18/12/1980 được công nhận bồi thường như đất ở (không quá 5 lần hạn mức giao đất ở khu vực miền núi là 2.000m2), diện tích còn lại 2.311,7m2 bồi thường là đất trồng cây lâu năm không cùng thửa đất ở sử dụng trước ngày 1/7/2004.

Từ kết quả của họp Hội đồng Tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo của tỉnh, UBND tỉnh Thanh Hóa đã kết luận, diện tích đất thu hồi của bà Lê Thị Hạ 3.961,7m2 có nguồn gốc là đất có nhà ở thuộc khu dân cư hình thành từ trước ngày 18/12/1980, gia đình sử dụng ổn định, liên tục, không tranh chấp, không lấn chiếm. Từ thời điểm bắt đầu sử dụng đất đến thời điểm thu hồi đất thực hiện dự án, gia đình bà Hạ không bán, không tặng cho, không tách thửa, đủ điều kiện bồi thường là 3.961,7m2 theo từng loại đất trong khu dân cư. Hồ sơ địa chính đo vẽ năm 1998 thể hiện diện tích đất khiếu nại nằm trong diện tích đo bao, là loại đất trồng rừng là không chính xác.

Bản đồ địa chính 299, xã Phú Lâm đo vẽ năm 1987 thể hiện toàn bộ diện tích đất đang khiếu nại được đo bao là loại đất thổ cư.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số C259987 cấp ngày 11/1/1994 cho ông Lê Văn Cự thể hiện tổng diện tích cấp 6.138m2, có 1.650m2 đất giao lâu dài (200m2 đất ở, 1.450m2 đất vườn).

UBND thị xã Nghi Sơn thu hồi, bồi thường diện tích đất đang sử dụng 3.961,7m2 có nhà ở toàn bộ là đất trồng rừng là không đúng với loại đất tại Bản đồ 299, không đúng với loại đất ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà UBND huyện Tĩnh Gia cấp cho hộ gia đình bà Lê Thị Hạ ngày 11/1/1994, không đúng kết quả xác định nguồn gốc đất của UBND xã Phú Lâm và hiện trạng sử dụng đất của gia đình bà Lê Thị Hạ tại thời điểm thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Thửa đất khiếu nại có nhà ở hình thành trước ngày 18/12/1980. Diện tích đã được công nhận giao lâu dài từ năm 1994 là 1.650m2. Bà Lê Thị Hạ khiếu nại đòi bồi thường 200m2 đất ở, 1.800m2 đất trồng cây lâu năm cùng thửa đất ở được công nhận là đất ở; 650m2 đất trồng cây lâu năm cùng thửa đất ở không được công nhận là đất là đất ở là không có cơ sở.

Đối chiếu với Khoản 1, Điều 21, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; Điểm b, Khoản 2, Điều 1, Quyết định số 4655-2017/QĐ-UBND ngày 4/12/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về hạn mức giao đất ở, diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở… kèm theo Quyết định số 4463/2014/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 trường hợp đã sử dụng đất ổn định từ trước ngày 18/12/1980 thì diện tích đất ở được xác định theo thực tế đang sử dụng, nhưng không quá 5 lần hạn mức giao đất ở quy định tại Khoản 1, Điều 3 và Khoản 1, Điều 4 của quy định này.

Từ kết quả xác minh, kết luận, căn cứ pháp lý nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định giải quyết khiếu nại công nhận bồi thường là 3.961,7m2, trong đó 400m2 đất ở, 1.250m2 là đất trồng cây lâu năm trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư hình thành ngày 18/12/1080 được công nhận bồi thường như đất ở (không quá 5 lần hạn mức giao đất ở khu vực miền núi là 2.000m2); diện tích còn lại 2.311,7m2 bồi thường là đất trồng cây lâu năm không cùng thửa đất ở sử dụng trước ngày 1/7/2004.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao cho UBND thị xã Nghi Sơn thực hiện việc bồi thường cho hộ bà Lê Thị Hạ theo đúng quy định của pháp luật

<

Tin mới nhất

Bà Hạ được bồi thường 400m2 đất ở, 1.250m2 đất trồng cây lâu năm như đất ở(30/08/2021 2:39 CH)

Bà Lê Thị Ơn đòi bồi thường diện tích 118,6m2 đất vườn ao là có cơ sở(25/08/2021 4:21 CH)

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 124/2020/NĐ-CP NGÀY 19/10/202 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT...(25/06/2021 11:42 CH)

Luật Tố cáo 2018 và Nghị định số 31/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và...(17/09/2019 11:11 CH)

Thanh tra tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh về tổng quan kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và...(13/10/2016 5:38 CH)