Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thanh tra tỉnh

Hội nghị tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra 2010

Đăng ngày 08 - 08 - 2017
100%

Sáng ngày 07/8/2017, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra 2010 . Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo cơ quan, các đồng chí trưởng phó phòng nghiệp vụ, Chánh thanh tra các Sở, ban, ngành, huyện thị xã, thành phố trong tỉnh, đại diện Văn phòng UBND tỉnh và các đồng chí cán bộ công chức cơ quan Thanh tra tỉnh.

Tại Hội nghị, Các đại biểu đã được nghe Đ/c Nguyễn Huy Khoa đọc Dự thảo báo cáo tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra 2010. Theo đó Kết quả tổng kết 6 năm thi hành Luật thanh tra của các Sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh được thể hiện trên các công tác : lãnh đạo, chỉ đạo; tuyên truyền, quán triệt; Công tác ban hành, kiểm tra, theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật thanh tra và các văn bản liên quan;Tổ chức bộ máy và đội ngũ công chức, viên chức của cơ quan thực hiện chức năng thanh tra; Công tác xây dựng, phê duyệt kế hoạch thanh tra và điều phối, xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra;Hoạt động thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành;Hoạt động kiểm tra, giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm trong hoạt động thanh tra và theo dõi, giám sát, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra; Hoạt động kiểm tra tính chính xác, tính hợp pháp của kết luận thanh và hoạt động thanh tra lại. 

Toàn cảnh Hội nghị

Luật Thanh tra năm 2010 đã xác định được rõ các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra phù hợp với nguyên tắc tổ chức bộ máy hành chính nhà nước hiện nay, tạo sự thông suốt từ Trung ương đến địa phương, đối với hoạt động của các cơ quan thanh tra, phát huy được vị trí, vai trò  hoạt động thanh tra trong công tác quản lý nhà nước. Đã tạo khung pháp lý quan trọng để tăng cường tính chủ động, tính tự chịu trách nhiệm cho các cơ quan thanh tra, Thủ trưởng các cơ quan thanh tra trong việc ra quyết định thanh tra, kết luận thanh tra, quyết định xử lý trong hoạt động thanh tra. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế, nội dung xây dựng kế hoạch của các cơ quan thanh tra, kiểm toán chưa được đề cập trong Luật thanh tra, do vậy còn xảy ra hiện tượng chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toàn nhà nước.Tính độc lập của cơ quan thanh tra trong hoạt động thanh tra chưa cao.

Báo cáo cũng đã đề ra các giải pháp hoàn thiện Luật Thanh tra và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật: 

- Quy định rõ ràng, cụ thể hơn về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước cùng cấp và   cơ quan thanh tra trong việc phê duyệt chương trình thanh tra, ra quyết định thanh tra, kết luận, kiến nghị thanh tra cũng như việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện

- Cần sửa đổi Nghị định 07/2012/NĐ-CP ngày 09/2/2012 theo hướng tập trung, thống nhất và hoàn thiện các quy định hiện hành về tổ chức và hoạt động thanh tra chuyên ngành. Trong đó, Chính phủ cũng cần hướng dẫn cụ thể về bộ phận tham mưu, cán bộ, biên chế của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; về thanh tra thường xuyên; trình tự, thủ tục của hoạt động thanh tra chuyên ngành.

- Quy định cụ thể hơn về đối tượng thanh tra, nội dung thanh tra mà thanh tra chuyên ngành tiến hành thanh tra; cũng như đối tượng, nội dung mà thanh tra hành chính tiến hành thanh tra kinh tế - xã hội và thanh tra việc chấp hành pháp luật để tránh chồng chéo hoặc bỏ lọt các vi phạm không thanh tra; cần quy đinh rõ về kế thừa kết luận thanh tra và kiểm toán, cách thức phối hợp, xây dựng kế hoạch trong thanh tra, kiểm tra giữa các cơ quan trong hệ thống thanh tra nhà nước và thanh tra chuyên ngành với các cơ quan có chức năng kiểm tra khác như Công an, Ban kiểm tra Đảng, đặc biệt là Kiểm toán nhà nước.

Thảo luận tại hội nghị, đa số các ý kiến tham luận đều đồng tình với nội dung được nêu trong Dự thảo báo cáo. Bên cạnh đó, một số tham luận kiến nghị cần tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa các đơn vị, tổ chức Thanh tra trên địa bàn để phát huy tối đa hiệu quả công tác Thanh tra, kiểm tra.

Tổng kết Hội nghị Đồng chí Nguyễn Bá Nhuần- Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả, đóng góp không mệt mỏi của toàn ngành Thanh tra Thanh Hóa, hoan nghênh các ý kiến tham luận của các đại biểu, đồng chí Chánh thanh tra tỉnh nhấn mạnh: toàn thể cán bộ công chức ngành thanh tra Thanh Hóa cần rèn luyện nâng cao trình độ hơn nữa để phù hợp yêu cầu, chủ động triển khai, thực hiện thật tốt nhiệm vụ được giao.

 

<

Tin mới nhất

Áo dài trong mắt người dân VN và bạn bè quốc tế(06/03/2020 11:52 CH)

Nữ công Thanh tra tỉnh tích cực hưởng ứng “Tuần lễ áo dài Việt Nam”(06/03/2020 11:20 CH)

Cụm Thanh tra các tỉnh Bắc Trung Bộ: Tổng kết công tác thi đua năm 2019(17/12/2019 10:17 CH)

THÔNG BÁO: Thôi đăng kí 01 chỉ tiêu thi tuyển công chức 2019 tại vị trí việc làm Văn Thư Thanh...(18/09/2019 10:41 SA)

Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019(30/07/2019 12:08 CH)