Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thanh tra tỉnh

Học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH TW Đảng khóa XII

Đăng ngày 22 - 09 - 2017
100%

Sáng ngày 21/9/2017. Đảng ủy Thanh tra tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tại hội nghị, các cán bộ, đảng viên trong Đảng ủy Thanh tra tỉnh đã được nghe đồng chí Đinh Thị Thanh Hà- Phó bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) gồm 3 Nghị quyết: Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước . Đây là những vấn đề cốt yếu, đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội Đảng khóa XII đã đề ra về phát triển kinh tế, xã hội.

đồng chí Đinh Thị Thanh Hà- Phó bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)

Nghị quyết Trung ương 5 khoá XII khẳng định, xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ chiến lược, khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước trên nền tảng công nghệ hiện đại, năng lực đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế, nhằm huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội, bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp để doanh nghiệp nhà nước giữ vững vị trí then chốt và là một lực lượng vật chất quan trọng của nền kinh tế nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế;Phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế. Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững, đa dạng.

Toàn cảnh Hội nghị

Thông qua Hội nghị, mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng ủy Thanh tra tỉnh đã  nhận thức và nắm vững các quan điểm của Đảng; nâng cao nhận thức về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của từng Nghị quyết nhằm tạo ra sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động; đề cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng; trách nhiệm, ý thức vươn lên của doanh nghiệp, doanh nhân và từng cán bộ, đảng viên./.

<

Tin mới nhất

Áo dài trong mắt người dân VN và bạn bè quốc tế(06/03/2020 11:52 CH)

Nữ công Thanh tra tỉnh tích cực hưởng ứng “Tuần lễ áo dài Việt Nam”(06/03/2020 11:20 CH)

Cụm Thanh tra các tỉnh Bắc Trung Bộ: Tổng kết công tác thi đua năm 2019(17/12/2019 10:17 CH)

THÔNG BÁO: Thôi đăng kí 01 chỉ tiêu thi tuyển công chức 2019 tại vị trí việc làm Văn Thư Thanh...(18/09/2019 10:41 SA)

Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019(30/07/2019 12:08 CH)