Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thanh tra tỉnh

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác thanh tra năm 2018.

Đăng ngày 16 - 01 - 2018
100%

Sáng 16/01/2018, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có Đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn, Đ/c Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Bá Nhuần cùng lãnh đạo thanh tra các sở, ngành, huyện thị trên địa bàn tỉnh.

 

Năm 2017, ngành Thanh tra đã thực hiện công tác thanh tra theo đúng định hướng, kế hoạch được phê duyệt; triển khai nhiều cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và thủ trưởng cơ quan nhà nước cùng cấp; hoạt động thanh tra hành chính và chuyên ngành được tăng cường và đạt nhiều kết quả tích cực. Qua thanh tra, đã phát hiện, xử lý nhiều vi phạm pháp luật, kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, sơ hở trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và trong việc ban hành chính sách, pháp luật. Trong năm 2017, ngành Thanh tra đã triển khai trên 7.500 cuộc thanh tra hành chính và trên 237.200 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm về kinh tế gần 68.000 tỷ đồng, 17.580 ha đất, đã kiến nghị thu hồi trên 43.300 tỷ đồng, 4.940 ha đất; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 2.093 tập thể và cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 114 vụ việc, 192 đối tượng...

Công tác tiếp công dân từng bước gắn với giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhiều vụ việc được giải quyết tại cơ sở. Ý thức trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan trong chỉ đạo, điều hành, xem xét, giải quyết khiếu nại tố cáo, nhất là các vụ việc phức tạp, đông người được nâng lên; việc đôn đốc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo có hiệu lực pháp luật được quan tâm... Công tác phòng, chống tham nhũng thực hiện hiệu quả; qua thanh tra phòng chống tham nhũng, đã phát hiện 87 vụ việc với 123 người có hành vi liên quan ...

Về nhiệm vụ năm 2018, công tác thanh tra tiếp tục bám sát, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng các bộ, ngành, địa phương, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và của các cấp, các ngành. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

Tiếp tục đổi mới và thúc đẩy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội; cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Tăng cường phối hợp để hạn chế và xử lý kịp thời sự chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã biểu dương, đánh giá cao những kết quả ngành Thanh tra đã đạt được trong năm 2017. Đồng thời, nhấn mạnh: Trong năm 2018, toàn ngành Thanh tra phải chủ động và làm tốt hơn nữa vai trò là cơ quan quản lý Nhà nước về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. Chú trọng đổi mới công tác thanh tra theo chuyên đề, giảm thanh tra vụ việc. Tiếp tục đổi mới phương pháp chỉ đạo, phương thức hoạt động thanh tra, triển khai nghiêm túc công tác tiếp công dân; sửa đổi những bất cập trong công tác quản lý và hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật; điều chỉnh kịp thời chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương và Trung ương, giữa các ngành chức năng với nhau để phát hiện, xử lý, giải quyết kịp thời các vụ vi phạm.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội

Hội nghị tại điểm cầu thanh hóa

<

Tin mới nhất

Áo dài trong mắt người dân VN và bạn bè quốc tế(06/03/2020 11:52 CH)

Nữ công Thanh tra tỉnh tích cực hưởng ứng “Tuần lễ áo dài Việt Nam”(06/03/2020 11:20 CH)

Cụm Thanh tra các tỉnh Bắc Trung Bộ: Tổng kết công tác thi đua năm 2019(17/12/2019 10:17 CH)

THÔNG BÁO: Thôi đăng kí 01 chỉ tiêu thi tuyển công chức 2019 tại vị trí việc làm Văn Thư Thanh...(18/09/2019 10:41 SA)

Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019(30/07/2019 12:08 CH)