Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thanh tra tỉnh

Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Đăng ngày 30 - 07 - 2019
100%

Sáng ngày 30/7/2019, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Tham dự Hội nghị có toàn thể các đồng chí lãnh đạo, cán bộ công chức cơ quan tham gia. Đồng chí Nguyễn Bá Nhuần- tỉnh ủy viên, Chánh thanh tra tỉnh chỉ đạo tại Hội nghị.

6 tháng đầu năm, tình hình cơ quan có nhiều khó khăn, nhưng Lãnh đạo cơ quan đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sớm  ổn định tư tưởng của cán bộ, công chức, tập trung thực hiện có kết quả nhiệm vụ được giao, cùng với sự chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Thanh Hóa. Thanh tra tỉnh đã hoàn thành 122 nhiệm vụ, đang thực hiện 24 nhiệm vụ do Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh giao; đã thực hiện đúng hạn 100%, là một trong các sở, ngành đạt tỷ lệ giải quyết công việc cao. Việc tham mưu cho UBND tỉnh, phối hơp với các ngành, đơn vị trong công tác quản lý nhà nước được Thanh tra tỉnh thực hiện tích cực và đạt hiệu quả cao. Thường xuyên thực hiện tốt việc xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra đối với các Doanh nghiệp, trong đó đã xử lý chồng chéo 234 doanh nghiệp và đơn vị trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tại thị xã Bỉm sơn và huyện Tĩnh gia; đôn đốc việc kiểm điểm trách nhiệm và xử lý sau thanh tra tại Thanh phố Thanh Hoá và một số đơn vị đã ban hành kết luận thanh tra.

Đ/c Nguyễn Bá Nhuần- Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh chỉ đạo tại hội nghị

Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. 6 tháng đầu năm Thanh tra tỉnh đã tiếp nhận 25 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh (khiếu nại 08; Tố cáo 07; Kiến nghị, phản ánh 10); tiếp nhận 194 đơn (Khiếu nại 39; tố cáo 68; Kiến nghị, phản ánh 87). Trong đó: Chuyển đơn tố cáo 06 đơn; Báo tin, hướng dẫn 26 đơn; Lưu 162 đơn.Các đoàn xác minh đã khẩn trương thực hiện đến nay đều đã kết luận báo cáo UBND tỉnh bảo đảm khách quan, đúng quy định. Kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu kiện còn tồn đọng, phức tạp, kéo dài, trong đó có các vụ việc: Tố cáo của ông Đỗ Văn Nam và một số công dân xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân; ông Lê Mạnh Hoàn xã Quảng Phú, thành phố Thanh Hóa; khiếu nại của ông Nguyễn Văn Khiển thành phố thanh Hóa, bà Hoàng Hiền, Hậu Lộc, đến nay các vụ việc đã được Thanh tra tỉnh xác minh, rà soát tham mưu báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh hướng xử lý dứt điểm.

Trong công tác thanh tra kinh tế xã hôi. Thanh tra việc quản lý sử dụng Ngân sách và Đầu tư XDCB, Dự án đổi đất lấy hạ tầng tại huyện Quảng Xương, Kết luận thanh tra một số nội dung theo đơn phản ánh, kiến nghị tại Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Sông Mã.  đã ban hành Kết luận. Kết thúc thanh tra một số dự án Đầu tư XDCB từ nguồn kinh phí Giáo dục - Đào tạo do các đơn vị liên quan làm Chủ đầu tư. Thanh tra việc quản lý sử dụng ngân sách và Đầu tư XDCB tại huyện Yên Định. Đang tiếp tụcThanh tra việc quản lý sử dụng Ngân sách và Đầu tư XDCB tại huyện Hậu Lộc; Kết quả phát hiện sai phạm phát hiện vi phạm về kinh tế phải xử lý  22.740  triệu đồng, kiến nghị thu hồi 19.796,4 triệu đồng (đã thu 15.236,0 triệu đồng, đạt 77%), kiến nghị khác 2.943,9 triệu đồng.Đôn đốc việc kiểm điểm trách nhiệm và xử lý sau thanh tra tại UBND Thành phố Thanh Hoá; Bộ chỉ huy Biên phòng; Công ty TNHH MTV Sông Chu; UBND huyện Thường Xuân và một số đơn vị đã ban hành kết luận thanh tra.

Bên cạch các kết quả đạt được, tuy nhiên vẫn số ít công chức thanh tra không chấp hành, quy chế của ngành Thanh tra và Thanh tra Chính phủ, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan và của ngành.Thanh tra tỉnh đã tập trung chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của cơ quan; Thanh tra tỉnh đã tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về tăng cường kỷ luật, kỷ cương  đối với cán, bộ công chức thanh tra; Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành các văn bản chấn chỉnh công tác; tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát và thành lập Tổ giám sát hoạt động của Đoàn thanh. Các Tổ giám sát đều đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Các Đoàn thanh tra đều chấp hành nghiêm túc công tác giám sát. Đến nay về cơ bản, cán bộ, công chức, nhân viên phục vụ đã tự giác chấp hành các quy định của ngành và cơ quan.

Trong 6 tháng cuối năm 2019. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ UBND, Chủ tịch UBND tỉnh giao, Thanh tra tỉnh tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau đây.

1. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng ngừa vi phạm, nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ và uy tín của người làm công tác thanh tra và ngành Thanh tra; chấp hành nghiêm quy định về những việc công chức, viên chức không được làm theo quy định pháp luật; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 08/CT-UBND, ngày 12/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra.

2. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, trong đó: Phòng thanh tra GQKNTC1 chủ động rà soát, nắm chắc tình hình khiếu kiện và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo tại một số  huyện trọng điểm để hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết, tham mưu cho Lãnh đạo Thanh tra tỉnh đề xuất UBND tỉnh biện pháp chỉ đạo.

3. Ưu tiên lực lượng tập trung khẩn trương xác minh các vụ việc khiếu kiện UBND tỉnh giao, bảo đảm khách quan, chính xác, đúng pháp luật.

4. Các Đoàn thanh tra tập trung thực hiện tốt Quyết định và Kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt; đôn đốc quyết liệt việc thực hiện các kết luận thanh tra, không để chậm trễ, kéo dài; tiếp tục xử lý kịp thời chồng chéo, trùng lặp trong công tác thanh tra đối với các doanh nghiệp và đơn vị trên địa bàn tỉnh.

5. Tiếp tục thực hiện tốt công tác Văn phòng, bảo đảm cho hoạt động hàng ngày của cơ quan; tăng cường trách nhiệm, thực hiện đúng các quy định trong hoạt động của cơ quan và các Đoàn thanh tra, Đoàn xác minh./.

  

 

<

Tin mới nhất

Áo dài trong mắt người dân VN và bạn bè quốc tế(06/03/2020 11:52 CH)

Nữ công Thanh tra tỉnh tích cực hưởng ứng “Tuần lễ áo dài Việt Nam”(06/03/2020 11:20 CH)

Cụm Thanh tra các tỉnh Bắc Trung Bộ: Tổng kết công tác thi đua năm 2019(17/12/2019 10:17 CH)

THÔNG BÁO: Thôi đăng kí 01 chỉ tiêu thi tuyển công chức 2019 tại vị trí việc làm Văn Thư Thanh...(18/09/2019 10:41 SA)

Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019(30/07/2019 12:08 CH)