Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thanh tra tỉnh

Bà Lê Thị Ơn đòi bồi thường diện tích 118,6m2 đất vườn ao là có cơ sở

Đăng ngày 25 - 08 - 2021
100%

Ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký quyết định giải quyết khiếu nại và đề nghị được bồi thường về đất với diện tích 118,6m2 là đất vườn ao cùng thửa với thửa đất ở là có cơ sở đối với hộ ông Lê Huy Hoàng, thôn Trung Sơn, xã Phú Sơn, thị xã Nghi Sơn (người được bà Lê Thị Ơn ủy quyền khiếu nại).

 

Ông Lê Huy Hoàng khiếu nại nội dung UBND thị xã Nghi Sơn thu hồi đất của hộ gia đình bà Lê Thị Ơn đang sử dụng tại xã xã Phú Sơn, thị xã Nghi Sơn để thực hiện dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2017 - 2020. Theo đó, chính quyền thu hồi diện tích 118,6m2 đất thuộc một phần thửa đất 1136, trích lục bản đồ số 57 của hộ gia đình bà Lê Thị Ơn, bồi thường là đất cây lâu năm không cùng thửa đất ở.

Ông Lê Huy Hoàng khiếu nại và đề nghị được bồi thường diện tích 118,6m2 đất này là đất vườn ao cùng thửa với đất ở. Kết quả, Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn đã xem xét giải quyết tại Quyết định 5562/QĐ-UBND ngày 22/6/2021.

Không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại này, ông Lê Huy Hoàng đã khiếu nại lên Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi xác minh hồ sơ quản lý đất đai với diện tích đất đang khiếu nại tại xã Phú Sơn, xác định nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất; việc thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng của UBND huyện Tĩnh Gia; xác minh, làm việc với các thành phần có liên quan.

UBND tỉnh Thanh Hóa kết luận diện tích 118,6m2 đang khiếu nại là một phần thửa đất 1061, tờ bản đồ số 28, hồ sơ địa chính 1998, diện tích nguyên thửa 2.125m2, loại đất thổ cư (là thửa đất 1061, diện tích 2.125m2, gồm 400m2 đất ở, 1.725m2 đất vườn, ghi chủ sử dụng đất là ông Lê Huy Huy, chồng bà Lê Thị Ơn, là bố mẹ đẻ ông Lê Huy Hoàng). Trên thửa đất có nhà ở, hộ bà Lê Thị Ơn sử dụng liên tục, không tranh chấp,  không lấn chiếm, không mua bán, không trao đổi với hộ khác. Diện tích đo vẽ hiện trạng tăng so với hồ sơ địa chính năm 1998 là 6,4m2.

Căn cứ vào điểm i, Khoản 2, Điều 21, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về căn cứ xác định việc sử dụng ổn định “thời điểm bắt đầu sử dụng đất ổn định được xác định căn cứ vào thời gian và nội dung có liên quan đến mục đích sử  dụng đất ghi trên các giấy tờ sau đây: Bản đồ, sổ mục kê, tài liệu điều tra, đo đạc về đất đai qua các thời kỳ”.

Căn cứ điểm a, Khoản 1, Điều 24, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về xác định diện tích đất ở khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có vườn ao gắn liền với nhà ở “đất vườn ao, quy định tại Điều 103 của Luật Đất đai áp dụng đối với trường hợp thửa đất có vườn ao gắn liền với nhà ở, kể cả thửa đất trong và ngoài khu dân cư thuộc các trường hợp sau: Thửa đất hiện đang có nhà ở và vườn, ao”.

Đối chiếu với các quy định nêu trên, ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký quyết định giải quyết khiếu nại của ông Lê Huy Hoàng đề nghị được bồi thường diện tích 118,6m2 đất thuộc một phần thửa đất 1136, tờ bản đồ số 57, trích lục bản đồ năm 2019 (là thừa đất số 1106, tờ bản đồ số 28, hồ sơ địa chính năm 1998) là đất vườn ao cùng thửa với thửa đất là có cơ sở.

Theo đó, yêu cầu Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn lập dự toán bồi thường về đất cho hộ bà Lê Thị Ơn theo đúng quy định của pháp luật.

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Bà Hạ được bồi thường 400m2 đất ở, 1.250m2 đất trồng cây lâu năm như đất ở(30/08/2021 2:39 CH)

  Bà Lê Thị Ơn đòi bồi thường diện tích 118,6m2 đất vườn ao là có cơ sở(25/08/2021 4:21 CH)

  MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 124/2020/NĐ-CP NGÀY 19/10/202 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT...(25/06/2021 11:42 CH)

  Luật Tố cáo 2018 và Nghị định số 31/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và...(17/09/2019 11:11 CH)

  Thanh tra tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh về tổng quan kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và...(13/10/2016 5:38 CH)