Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thanh tra tỉnh

Kế hoạch Báo cáo tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng.

Đăng ngày 21 - 05 - 2020
100%

Thực hiện Kế hoạch số 616/KH-TTCP ngày 28/4/2020 của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019, Quyết định số 311/QĐ-TTCP ngày 04/5/2020 của Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Bộ chỉ số và Tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng; trên cơ sở tài liệu, báo cáo của các sở, ban, ngành, các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các quận, huyện, thị xã về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng

<

Tin mới nhất

Kế hoạch Báo cáo tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng.(21/05/2020 1:02 SA)

Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng...(08/10/2019 2:24 CH)

Quyết định phê duyệt : Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham...(08/10/2019 2:13 CH)

Luật Phòng chống tham nhũng 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết...(17/09/2019 10:57 CH)

Ban Chỉ đạo Trung ương PCTN quyết đưa 6 đại án tham nhũng ra xét xử(03/10/2016 2:37 CH)